16/04/2020: update

De laatste dagen krijg ik vaak de vraag waarom ik mezelf niet bekend maak.  Zoals in elke specifieke beroepsgroep is ook mijn werkveld zeer klein.  Het kritisch evalueren van stellingen, ingenomen door bekende collega's, is nu eenmaal niet evident en ligt in onze middens gevoelig.  Heb verder ook geen enkele ambitie om mezelf te populariseren.  Het gaat om de inhoud, niet om de persoon die het schrijft.  Ik ben niet belangrijk, wel de boodschap.  Er zijn tal van auteurs, journalisten en zelfs wetenschappers die schrijven onder pseudoniemen.  Een reflectie is daarom niet minder relevant.

Verschillende invalshoeken kunnen bijdragen tot een bredere visie en het openen van het debat.  Het is aan de lezer om voor zichzelf te beslissen welke boodschap hij/zij hieruit haalt.

02/04/2020

Als vrij wetenschappelijk medewerker ben ik verbonden aan een Britse universiteit. Mijn onderzoeksdomein is in grote lijnen de volksgezondheid. Meer specifiek inkomens-en gezondheidsongelijkheid, sociale determinanten, invloed van neoliberalisme op gezondheidszorg, biomedisch model, epidemiologie en onderzoeksmethodologie.

Verder heb ik een verleden als fysiotherapeut (kinesitherapeut)/manueel therapeut. Bezit bijkomende diploma’s en certificaten als sportkinesitherapeut, preventieadviseur, energiedeskundige en sociaal recht.

Als docent ben ik verbonden aan diverse opleidingen in de gezondheidszorg met een brede waaier aan vakken (anatomie, onderzoeksmethdologie, epidemiologie, biostatistiek, ergonomie,…).

Binnen het kader van wetenschap benader ik het onderzoek volgens de filosofische strekkingen van het realisme en het rationalisme.

Mocht u zelf een kritische blik hanteren, zonder te vervallen in niet onderbouwde 'conspiracy-theories' dan staat het u vrij contact op te nemen.  Analyses of opinies zijn welkom, zolang u het kan staven met bronmateriaal.