DOEL

Kritiek is niet hetzelfde als kritische evaluatie. Daar loopt het wel eens mis in het overaanbod aan nieuws en berichten die via vele kanalen op ons afkomen. Elke post loopt het risico om overladen te worden door kritiek, vaak zonder (wetenschappelijke) evaluatie.

We aanvaarden berichten en posts snel als waarheid, zeker als het doorgeefluik bekende mediakanalen zijn. De'mainstream media' zitten vast aan een beperkte mogelijkheid om diepgaand weer te geven wat de achtergronden zijn. Ze zijn beperkt in artikelruimte en/of tijd om diep in te gaan op achtergrond bij feiten.

We moeten ons ook bewust zijn dat ons Westerse media zich nog weinig onderzoeksgericht instelt, ze vertalen in hoofdzaak nieuws dat hen bereikt via Westerse persbureau’s als AFP, REUTERS, ANP, AP en Bloomberg. Berichtgeving van Xinhua (China), Interfaks (Rusland), Zenit (Int.) en bureau’s als SPA (midden-oosten) komen zelden aan bod. Het Westen verwijt hen partijdigheid en propaganda, omgekeerd net hetzelfde.  Toch blijven deze bronnen nuttig, al was het maar om ondersteunende informatie te vergaren.

Met deze blog willen we kritisch reflecteren op maatschappelijke en gezondheidsgerelateerde onderwerpen met als leidraad de wetenschap. .

Waar mogelijk zal u in de teksten links aantreffen die verwijzen naar het (wetenschappelijk) bronmateriaal dat gebruikt werd ter staving van de analyse.  Ook bij opniestukken zal er gepoogd worden dit zoveel mogelijk te onderbouwen en zal u verwijzingen terugvinden.

(noot: we hebben gemerkt dat het 'opslaan' van links niet goed wordt ondersteund.  We zoeken hiervoor een oplossing)

ANALYSE EN OPINIE

U zal hier kennis maken met twee soort artikels. Analyses zijn hoofdzakelijk gebaseerd op wetenschappelijke publicaties en ondersteunende bronnen die pogen om de hoogst mogelijke internationale standaarden te volgen. Echter zijn we ons bewust dat zelfs wetenschappelijke artikels tegenwoordig in twijfel worden getrokken. Voor mensen die dit in twijfel trekken kan ik alleen het volgende meegeven. Uw gezondheidszorg, de laptop of tablet waarop u dit leest zijn allemaal het resultaat van wetenschap.  Hoe wetenschappelijke literatuur en bewijsvoering tot stand komt kan u hier vinden.

Wetenschap evolueert constant, de bewijzen van vandaag zijn de discussiepunten van morgen. Vaak wordt wat nu voor waar wordt aangenomen binnen enkele jaren onderuit gehaald. Dat is net het mooie aan wetenschap, door dezelfde zaken te blijven evalueren komen we soms tot andere conclusies omdat er meer en betere data voorhanden zijn of omdat de technologie om zaken na te gaan evolueert. Wetenschap is een processie van Echternach.

Uiteindelijk gaan we steeds vooruit. Opiniestukken zullen meer persoonlijke reflecties inhouden, toch steeds weer met zoveel mogelijk wetenschappelijke basis als achtergrond....een opinie blijft echter een opinie.

VEEL LEESPLEZIER